Oferta educațională

Montessori School of Iaşi funcționează cu două grupe Infant C (1.5 – 3  ani), patru grupe Casa dei Bambini (3 – 6 ani), acreditate de către Ministerul Educației din România în alternativa Montessori, şi două clase de Elementar (6 – 12 ani), nivelul 6-9 acreditat, iar 9-12 autorizat, în curs de acreditare. Oferim:

Z

Educator/Învăţător Montessori sau educator/învăţător în curs de formare Montessori la fiecare grupă/clasă;

Z

La fiecare grupă de grădiniƫă sunt câte 2 sau 3 adulţi, dintre care unul cu diplomă de Educator AMI sau aflat în curs de formare Montessori;

Z

La clasele primare sunt 2 adulţi la fiecare clasă, dintre care învăƫătorul are diploma AMI pentru nivelul 6-12 ani sau participă la un curs de formare Montessori;

Z

Program educaţional conform curriculumului Montessori International şi aprobat de Ministerul Educaţiei din România;

Z

Proces educaţional orientat către învăţarea limbii engleze;

Z

Materiale didactice originale Montessori (confecţionate după schiţele originale ale familiei Montessori, materiale științifice cu peste 90 de ani de testare în practică şi îmbunătăţiri continue);

Z

Spațiu adecvat pentru sălile de grupă/clasă;

Z

Grupuri sanitare adecvate pentru copiii de vârstă preşcolară şi şcolară;

Z

Cabinet medical şi asistent medical în cadrul instituţiei;

Z

Activităţi extracurriculare: excursii şi vizite, ateliere de creaţie şi proiecte tematice (unele dintre acestea realizându-se împreună cu părinţii), expoziţii de pictură şi spectacole, proiecte privind educaţia pentru sănătate, educaţie ecologică etc. În cadrul şcolii elementare, ieşirile în afara mediului clasei sunt mai mult decât necesare şi indicate. Prin aceste ieşiri copilul dobândeşte încredere în sine, încredere în echipă, devine responsabil şi conştient, află lucuri care îl interesează folosind instrumente din afara clasei şi accesând informaţii direct de la sursă – de exemplu un copil interesat de artă va face o vizită la Muzeul de artă etc.

Z

Psiholog în cadrul instituției care observă copiii, participă la întâlniri de consiliere a părinților și a personalului;

Z

Implementarea conceptului de comunitate Montessori (activităţi de grup în afara programului de grădiniţă/şcoală care să contribuie la crearea unei comunităţi puternice – școală, profesori, părinți).

Ne dorim să construim o comunitate în jurul Montessori School of Iaşi în care să implicăm copiii, educatorii, învăƫătorii şi părinţii deopotrivă.

Părinţii vor fi participanți activi în comunitatea noastră de învățare. Fie că participă la cursuri și ateliere de lucru sau se implică voluntar în cadrul proiectelor de clasă sau în excursii pe teren, ei sunt alături de noi pentru a ne susţine în educația copilului.

Comunicare

Modalităţile de comunicare pe care le folosim în cadrul Montessori School of Iaşi sunt:

Z

E-mail personalizat la fiecare grupă/clasă;

Z

Întâlniri individuale la solicitarea părinţilor sau a educatorilor/învăţătorilor;

Z

Seminarii cu părinţii şi evenimente dedicate special părinţilor pentru a înţelege modalitatea de lucru în alternativa Montessori;

Z

Articole și informări despre metodă și materialele specifice pedagogiei Montessori;

Z

Ateliere de prezentare a metodei şi ale materialelor specifice pedagogiei Montessori;

Z

Ateliere tematice, seri de creație, şezători etc.;

Z

Întâlniri individuale de evaluare (2/an);

Z

Proiecte de responsabilitate socială (teme sociale, ecologice etc.);

Z

Întâlniri cu psihologul școlii;

Z

Albumul şcolii;

Z

Ziua porţilor deschise;

Z

Silent Journey and Discovery;

Z

Evenimente cu invitaţi speciali din ţară şi străinătate;

Z

Comunicări prin intermediul părinƫilor reprezentanţi ai fiecărei grupe/clase şi a părinƫilor mentori;

Z

Ajutor din partea părinților în organizarea activităților extracurriculare ce se vor desfășura în afara școlii;

Z

Site şi pagină de Facebook;

Z

Pagina de Instagram;

Z

Realizarea de filme de prezentare a mediilor, a profesorilor, interviuri cu părinţi şi copii din comunitate;

Z

Canal de Youtube.