De ce Montessori School of Iași?

Suntem singura grădiniță şi școală acreditate Montessori din zona de Nord-Est a ţării.

Aici, la MSI, ne mândrim cu autenticitatea predării și învățării Montessori, investind mult în formarea Montessori pentru personalul nostru. Aderăm cu fermitate la Association Montessori Internationale (AMI).

Scopul nostru este să tratăm fiecare copil ca pe un individ unic și să cultivăm fiecare aspect al dezvoltării lui, încurajând dezvoltarea emoțională, reziliența si dragostea de a învață.

Lucrăm împreună cu părinții pentru ca potențialul copiilor să fie dezvăluit şi să îi ajutăm în devenirea lor.

Vei fi parte dintr-o comunitate puternică şi frumoasă de părinţi, profesori şi copii.

Ce ne propunem           

Ne propunem să-i educăm pe copiii dumneavoastră la fel cum îi educăm pe ai noştri – este cea mai bună garanţie pe care v-o putem oferi.

Ce ne motivează

De departe, investiţiile fundamentale ale oricărui părinte sunt în educaţia şi sănătatea copiilor. În speranţa unui viitor mai bun pentru aceştia, educaţia este o prioritate esenţială, văzută şi resimţită ca o datorie sfântă a fiecăruia dintre noi încă din clipa în care primul copil vine pe lume.

Valorile MSI

Z

Credem că principiile pedagogice şi practicile dezvoltate de Dr. Maria Montessori răspund fundamental planurilor de dezvoltare şi nevoilor copilului. Folosim principiile educaţionale Montessori în cadrul tuturor programelor oferite de Montessori School of Iaşi.

Z

Credem că o caracteristică unică a copilăriei este un sentiment firesc de uimire, curiozitate şi dorinţă de a învăţa. Prin ceea ce facem încurajăm descoperirea de sine şi bucuria înnăscută a învăţării.

Z

Credem într-o comunitate a copiilor bazată pe relaţii de prietenie. Adevarata competiţie nu este între copii; competiţia fiecarui copil este cu el însuşi, cu propriile sale dificultăţi pe care le întâmpină pe drumul dezvoltării calităţilor, aptitudinilor şi a potenţialului său. Vrem să construim o comunitate – copii, educatori, părinţi – în care să ne putem baza unii pe alţii, pentru copii.

Z

Credem că părinţii sunt persoanele care au o influenţă majoră în viaţa şi dezvoltarea copilului. Şcoala oferă un rol de sprijin secundar. Ne dorim să dezvoltăm o relaţie tandem de cooperare între casă şi şcoală care să vină în sprijinul copilului.

Z

Credem că propriul nostru comportament este cel mai bun model în educarea copilului.

Z

Credem că fiecare membru al comunităţii noastre are un drept fundamental să fie tratat cu respect, indiferent de vârstă, sex, origine etnică, religie, rasă sau dizabilitate.

Z

Credem că mediul de învăţare al Montessori School Iaşi trebuie să fie dinamic şi să se adapteze la nevoile copiilor, cu copii care funcţionează activ în procesul de învăţare prin faptul că sunt încurajaţi să facă alegeri, fiind responsabili pentru acestea.

Z

Credem că şcoala are responsabilitatea de a pregăti copiii pentru viaţă, echilibrând excelenţa academică cu dezvoltarea abilităţilor personale şi a celor necesare în viaţa de zi cu zi (grija faţă de sine, grija faţă de mediu, graţie şi curtoazie).

Z

Credem că primii şase ani de viaţă sunt cei mai importanţi pentru dezvoltarea copilului ca viitor adult.